خرید پستی
قیمت این محصول: 0 تومان

 هواپز ویداس 5550

  • قدرت 1200 وات
  • طراحی زیبا
  • صفحه نمایشگردیجیتالی
  • ظرفیت بسیار بالا مناسب سرخ کردن
  • پیتزاپز،بریان کن،هواپز
  • دارای سیخ جوجه گردان
  • مجهز به سبد استیل برای کباب کردن

خرید پستی
قیمت : 18,000 تومان
قیمت : 35,000 تومان
قیمت : 49,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 39,800 تومان
قیمت : 35,000 تومان
قیمت : 18,900 تومان
قیمت : 25,000 تومان
قیمت : 11,500 تومان
قیمت : 17,000 تومان
قیمت : 58,000 تومان
قیمت : 14,800 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 26,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 19,800 تومان
قیمت : 40,000 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 19,000 تومان
قیمت : 34,000 تومان
قیمت : 19,800 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 8,800 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 44,000 تومان
قیمت : 8,500 تومان
قیمت : 19,800 تومان
قیمت : 24,000 تومان
قیمت : 32,000 تومان
قیمت : 19,500 تومان
قیمت : 30,000 تومان
قیمت : 0 تومان
قیمت : 25,000 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 36,000 تومان
قیمت : 0 تومان
قیمت : 14,800 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 24,000 تومان
قیمت : 110,000 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 38,500 تومان
قیمت : 11,700 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 11,000 تومان
قیمت : 24,000 تومان
قیمت : 20,000 تومان
قیمت : 15,800 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 24,000 تومان
قیمت : 49,000 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 14,800 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 34,000 تومان
قیمت : 18,000 تومان
قیمت : 64,000 تومان
Tool tip