خرید پستی
قیمت این محصول: 0 تومان

چرخ گوشت ویداس 3505

  • قدرت 1800وات
  • دو دور، با کلید برگزدان دور موتور
    دارای تیغه قوی و قابل تمیزشدن
  • حالت دهنده به گوشت چرخ شده به 3صورت
  • دارای فیوز ایمنی در مقابل حرارت
  • در سه رنگ سفید، مشکی، نقره‌ای

 


خرید پستی
قیمت : 36,000 تومان
قیمت : 64,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 25,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 24,000 تومان
قیمت : 49,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 18,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 110,000 تومان
قیمت : 58,000 تومان
قیمت : 49,000 تومان
قیمت : 0 تومان
قیمت : 14,800 تومان
قیمت : 35,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 19,500 تومان
قیمت : 11,000 تومان
قیمت : 18,900 تومان
قیمت : 14,800 تومان
قیمت : 8,800 تومان
قیمت : 24,000 تومان
قیمت : 19,800 تومان
قیمت : 35,000 تومان
قیمت : 19,800 تومان
قیمت : 11,500 تومان
قیمت : 44,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 26,000 تومان
قیمت : 18,000 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 14,800 تومان
قیمت : 11,700 تومان
قیمت : 17,000 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 30,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 32,000 تومان
قیمت : 0 تومان
قیمت : 25,000 تومان
قیمت : 34,000 تومان
قیمت : 20,000 تومان
قیمت : 19,800 تومان
قیمت : 24,000 تومان
قیمت : 38,500 تومان
قیمت : 24,000 تومان
قیمت : 39,800 تومان
قیمت : 34,000 تومان
قیمت : 40,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 19,000 تومان
قیمت : 15,800 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 8,500 تومان
Tool tip