خرید پستی
قیمت این محصول: 0 تومان

پلوپزچندمنظوره ویداس 5408

 • قدرت700وات
 • ظرفیت 1/2لیتر
 • پلوپز، آرامپز، بخاپز و زودپز
 • عملکرد چندکاره
 • نمایشگر دیجیتال
 • سطح نچسب
 • قابلیت گرم‌نگهداشتن غذا
 • مجهز به تایمر دیجیتالی
 • دارای حافظه 24ساعته برای تنظیم زمان
 • دارای کلیدهای دیجیتال
 • با سیستم تایمر تاخیری
 • به همراه سیستم ته‌دیگ‌ساز
 • فشار بخار قابل تنظیم

خرید پستی
قیمت : 38,500 تومان
قیمت : 24,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 0 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 18,000 تومان
قیمت : 58,000 تومان
قیمت : 30,000 تومان
قیمت : 44,000 تومان
قیمت : 11,000 تومان
قیمت : 0 تومان
قیمت : 26,000 تومان
قیمت : 39,800 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 49,000 تومان
قیمت : 40,000 تومان
قیمت : 18,900 تومان
قیمت : 20,000 تومان
قیمت : 11,700 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 64,000 تومان
قیمت : 25,000 تومان
قیمت : 35,000 تومان
قیمت : 19,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 19,500 تومان
قیمت : 35,000 تومان
قیمت : 19,800 تومان
قیمت : 19,800 تومان
قیمت : 15,800 تومان
قیمت : 18,000 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 24,000 تومان
قیمت : 25,000 تومان
قیمت : 34,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 14,800 تومان
قیمت : 8,500 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 14,800 تومان
قیمت : 24,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 49,000 تومان
قیمت : 110,000 تومان
قیمت : 19,800 تومان
قیمت : 0 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 11,500 تومان
قیمت : 32,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 17,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 8,800 تومان
قیمت : 36,000 تومان
قیمت : 24,000 تومان
قیمت : 34,000 تومان
قیمت : 14,800 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 12,000 تومان
Tool tip