خرید پستی
قیمت این محصول: 14,000 تومان

درباره مجموعه آموزشی سرمه دوزی:

 • آموزش به صورت کاملا تصویری
 • زبان آموزش : فارسی
 • مدرس: استاد خانم صمیمی
 • شامل ۱ حلقه دی وی دی
 • قابل اجرا در کامپیوتر

با آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی طراح و سازنده لوازم زینتی خانه خود باشید.

عناوین آموزشی مجموعه:

 • فصل اول

  • معرفی روبان دوزی و وسایل و مواد اولیه آن
  • آموزش پیاده کردن طرح بر روی پارچه
  • آموزش ساقه دوزی بر روی پارچه
  • آموزش پروانه دوزی بر روی پارچه
  • آموزش پردوزی بر روی پارچه
  • آموزش برگ دوزی
  • آموزش روش دوخت گل بخش اول
  • آموزش روش دوخت گل بخش دوم
  • آموزش دور دوزی و لبه دوزی بخش اول
  • آموزش دور دوزی و لبه دوزی بخش دوم
 • فصل دوم
  • آموزش دور دوزی و لبه دوزی بخش سوم
  • آموزش دوخت گل های برجسته بخش اول
  • آموزش دوخت گل های برجسته بخش دوم
  • آموزش دوخت گل مینا خوابیده
  • معرفی سرمه دوزی و وسایل مورد نیاز آن
  • آموزش پیاده کردن طرح و نصب ترمه روی کارگاه
  • آموزش آماده سازی سرمه دوخت زناردوزی خوابیده
  • آموزش دوخت زناردوزی برجسته نوع اول
  • آموزش دوخت زناردوزی برجسته نوع دوم
  • آموزش دوخت زرک دوزی
 • فصل سوم
  • آموزش ساتن دوزی یکسره و کوتاه و بلند
  • آموزش دوخت چشم خروسی
  • آموزش برگ دوزی جناغی باز
  • آموزش دوخت برگ برجسته

خرید پستی
قیمت : 9,900 تومان
قیمت : 14,900 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 20,000 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 17,500 تومان
قیمت : 27,000 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 11,900 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 18,800 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 8,000 تومان
قیمت : 13,900 تومان
قیمت : 29,800 تومان
قیمت : 5,500 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 17,800 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 14,800 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 12,000 تومان
Tool tip