خرید پستی
قیمت این محصول: 12,000 تومان

آموزش تصویری شمع سازی

با آموزش شمع سازی و ساخت شمع های زینتی زینت بخش منزل خود باشید.
آشنایی با شمع
مراحل ساخت شمع

 

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

توضیحات اولیه: آشنایی با شمع

طریقه ذوب کردن پارافین و تهیه فتیله

مراحل ساخت شمع پایه (1)

مراحل ساخت شمع پایه (2)

طریقه ساخت شمع مدل بستنی (1)

طریقه ساخت شمع مدل بستنی (2)

طریقه شمع مدل آب هویج

طرز ساخت چند نمونه شمع اکلیلی (1)

طرز ساخت چند نمونه شمع اکلیلی (2)

طرز ساخت چند نمونه شمع اکلیلی (3)

طریقه ساخت شمع مدل قارچ

طرز تهیه شمع مدل مروارید


خرید پستی
قیمت : 29,800 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 18,800 تومان
قیمت : 9,900 تومان
قیمت : 5,500 تومان
قیمت : 27,000 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 17,800 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 18,800 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 19,800 تومان
قیمت : 9,500 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 8,000 تومان
قیمت : 18,800 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 14,800 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 14,800 تومان
قیمت : 12,000 تومان
Tool tip