خرید پستی
قیمت این محصول: 12,000 تومان

مستند راز دوبله فارسی

ضمیر خود آگاه ما برایش چندان فرقی نمی کند که در تصاویری که می بیند واقعی باشند یا در صفحه تلویزیون و یا بر پرده ذهنمان نقش بسته باشند . آنچه که می بینیم یا تصور می کنیم مستقیم یا غیر مستقیم روی احساس ما اثر می گذارد . 

تصاویر و افکار خوب احساسی مثبت ایجاد می کنند و تصاویر و افکار بد احساسی منفی .

احساس دارای انرژی است و انرژی یعنی توانایی انجام کار ، انرژی عاطفی ما همچون آهنربای بزرگ شروع به جذب انرژی های همنوع میکند .

در لحظاتی که احساسی منفی داریم وقایع و انسان های منفی را به خود جذب می کنیم و برپاست در حال جذب چیزهای خوب و مطلوب به زندگی خود می باشیم .

البته این را هم نباید نادیده بگیریم که اعمال ما نیز دارای انرژی می باشند و اعمال منفی بازخورد و عکس العمل منفی دارند .

این است که گاه با وجود افکار و احساس مثبت وقایعی منفی و نا مطلوب برایمان پیش می آید .

این خلاصه ای بود از قانون جذب


خرید پستی
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 18,800 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 30,000 تومان
قیمت : 17,500 تومان
قیمت : 18,800 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 9,500 تومان
قیمت : 13,900 تومان
قیمت : 29,800 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 14,800 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 8,000 تومان
قیمت : 19,000 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 14,800 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 9,900 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 30,000 تومان
Tool tip