خرید پستی
قیمت این محصول: 12,000 تومان

آموزش ساز دف سطح پیشرفته

در یادگیری ساز دف حرفه ای شوید.
آموزش جامع تصویری سازدفقابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوترها
توسط استاد: حمید طاهری

آنچه در مجموعه آموزش ساز دف پیشرفته خواهید آموخت:

  • این مجموعه شامل ۲۲تمرین مختلف جهت بهتر زدن ساز دف

خرید پستی
قیمت : 20,000 تومان
قیمت : 29,800 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 14,900 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 9,900 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 29,800 تومان
قیمت : 17,500 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 8,000 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 18,800 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 14,800 تومان
قیمت : 27,000 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 14,800 تومان
قیمت : 30,000 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 5,500 تومان
قیمت : 9,500 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 19,800 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 18,800 تومان
قیمت : 19,000 تومان
Tool tip