خرید پستی
قیمت این محصول: 12,000 تومان

آنچه در مجموعه آموزش ویولن سطح پیشرفته خواهید آموخت:

 1.  تمرینات شماره (۱)
 2.  تمرینات شماره (۲)
 3.  تمرینات شماره (۳)
 4.  تمرینات شماره (۴)
 5. تمرینات شماره (۵)
 6.  تمرینات شماره (۶)
 7.  تمرینات شماره (۷)
 8.  تمرینات شماره (۸)
 9.  تمرینات شماره (۹)
 10.  تمرینات شماره (۱۰)
 11.  تمرینات شماره (۱۱)
 12.  تمرینات شماره (۱۲)
 13.  تمرینات شماره (۱۳)
 14.  تمرینات شماره (۱۴)
 15.  تمرینات شماره (۱۵)
 16.  تمرینات شماره (۱۶)
 17.  تمرینات شماره (۱۷)
 18.  قطعه شماره یک
 19.  قطعه شماره دو

در یادگیری اجرای ساز ویولن حرفه ای شوید.
آموزش جامع تصویری ساز ویولن قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوترها
توسط استاد: محمد رضا راهنورد


خرید پستی
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 20,000 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 30,000 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 17,800 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 18,800 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 18,800 تومان
قیمت : 30,000 تومان
قیمت : 29,800 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 17,500 تومان
قیمت : 8,000 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 14,900 تومان
قیمت : 13,900 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 29,800 تومان
قیمت : 11,900 تومان
قیمت : 24,800 تومان
Tool tip