خرید پستی
قیمت این محصول: 17,500 تومان

آموزش تصویری ساز سه تار سطح مقدماتی

سه ‌تار از سازهای زهی و مضرابی موسیقی ایرانی است که آن را با ناخن انگشت اشاره‌ دست راست می ‌نوازند. این ساز، دارای ۴ سیم از جنس فولاد و برنج است که به موازات دسته، از کاسه تا پنجه کشیده شده‌اند. صدای آن ظریف و تو دماغی و تا حدودی غمگین است. سه‌ تار پیشتر هم ‌خانواده با سازهایی چون دوتار و تنبور بوده است و امروزه به تار بسیار نزدیک ‌تر است. در موسیقی دستگاهی ایران استفاده از سه ‌تار بسیار رواج دارد.

 

عناوین آموزش ساز سه تار

تمرينات مضراب

اجراي شماره 1

تئوري موسيقي : وزن

تمرينات وزن خواني 1

تئوري موسيقي : نت خواني 

و....


خرید پستی
قیمت : 27,000 تومان
قیمت : 14,800 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 20,000 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 13,900 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 12,000 تومان
قیمت : 18,800 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 30,000 تومان
قیمت : 17,800 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 14,800 تومان
قیمت : 10,000 تومان
قیمت : 9,900 تومان
قیمت : 19,800 تومان
قیمت : 17,500 تومان
قیمت : 18,800 تومان
قیمت : 12,500 تومان
قیمت : 29,800 تومان
قیمت : 30,000 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 15,000 تومان
قیمت : 19,900 تومان
قیمت : 29,800 تومان
قیمت : 24,800 تومان
قیمت : 9,500 تومان
قیمت : 8,000 تومان
Tool tip